Quotation Explorer - 'Carolina Maria De Jesus'

The book is man's best invention so far. - Carolina Maria de Jesus
Yazdıklarımı biri okuyacak olursa, belki de: "Söylediklerinin hepsi yalan," diyecek. Ama bu sefalet öylesine gerçek ki... - Carolina Maria de Jesus
Kuru fasulyeleri ateşe koydum. Onları yıkarken, "Bugün zengin insanlar gibiyim," dedim. "Fasulye hazırlıyorum. - Carolina Maria de Jesus
Yemeği masaya getirince Jaoa gülümsedi. Fasulyelerin siyah olduğunu hiç biri farketmedi. Hayatımız da kara, etrafımızı saran her şey de kara, ondan olacak. - Carolina Maria de Jesus
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]