Quotation Explorer - 'Knut Hamsun'

Det er mit inderligste ønske at du som vordende lærer ikke undervise i det 4de bud. Du vet naturligvis, at vi er kommet ned i det 20de Århundrede. - Knut Hamsun
...dette drikker kongen av det første han gjør om morgningen og det siste han gjør om kvælden, bare idelig sjampanidrik.(Jul i Åsen, Stridende liv) - Knut Hamsun
Du er ogsaa Kunstnersjæl, Skønaand, en Smagens Mand, et Artistgemyt,en Bohême, en Satan. Men du er ogsaa Poet. Fan ved hva du er altsammen, du er meget spredt. - Knut Hamsun
No worse fate can befall a young man or woman than becoming prematurely entrenched in prudence and negation. - Knut Hamsun
Out in the fjord I dragged myself up at once, wet with fever and exhaustion, and gazed landwards, and bade farewell for the present to the town to Christiania, where the windows gleamed so brightly in all the homes. - Knut Hamsun
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]