Quotation Explorer - 'Petter Dass'

Ikke maa du heller slaanabokvæget brun og blaaom de av vanvaregjorde paa din eng et trav,man faar udi nabolavei saa streng fremfare. - Petter Dass
Mig angrer av mit hjertens grundjeg bogen skulde læreat jeg for alt det jeg har slittfik intet andet til profitend umag og besvære. Hvad har vi nu, fordi vi gikvel 20 aars tid i skole,Og mangt et slag i Haanden fik, samt banket rygg og kjole? - Petter Dass
Hun sætter rynker udi pandenhun vrier munden skjæv og krum, hun gjør at du ser ud som Fanden, hun øser munden fuld av skum. - Petter Dass
Mit Skib er nedsjunken, men icke mit Sind. - Petter Dass
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]