Quotation Explorer - 'Dva'

Sad smo samo dva srca izmedju mnogih drugih srca. - Tamara Stamenkovic
Zamišljao je, naime, pravu ljubav kao vezu dve potpuno odvojene, samostalne sudbine, dva ravnopravna života čoveka i žene, koji se u pauzi između dve bitke, dva okršaja i dve usamljenosti, sreću i vole, a da niko ne pokušava da potčini svog partnera. Odmor ratnika! Poštena I čista igra. - Momo Kapor
Ponekad se dva slomljena dela savrseno uklope zajedno. - Tamara Stamenkovic
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]