Quotation Explorer - 'Sudbine'

Dovoljno je što živiš u Србији, pa da razumeš šta znači biti u nemilosti, u nepatvorenoj nemilosti sudbine i smisla. - Sreten Ugričić
Zamišljao je, naime, pravu ljubav kao vezu dve potpuno odvojene, samostalne sudbine, dva ravnopravna života čoveka i žene, koji se u pauzi između dve bitke, dva okršaja i dve usamljenosti, sreću i vole, a da niko ne pokušava da potčini svog partnera. Odmor ratnika! Poštena I čista igra. - Momo Kapor
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]