Quotation Explorer - 'Louis Paul Boon'

Het was een vergissing vanwege de juf, te denken dat alleen de dingen die in de boeken staan interessant zijn. Ook deze, die er nog niet in staan, zijn merkwaardig. - Louis Paul Boon
Wat is er aanlokkender, geheimzinniger, duivelser dan een verboden boek? - Louis Paul Boon
Click any word or name in a quote to explore, or search for more. [JSON] [SOURCE]